Sådan bliver man valgt til Holbæk Ungdomsbyråd
 
GHY

* I december og i april vælges nye medlemmer til Holbæk Ungdomsbyråd.

* Såfremt skolerne har et aktivt elevråd, har disse ansvaret for, at der vælges et nyt medlem til Ungdomsbyrådet. 

* Det skal så vidt muligt være en elev fra 8.klasse, der vælges. Er det umuligt at finde kandidater i 8.klasse, kan en elev fra 7. eller 9.klasse vælges.

* På Holbæk 10.klassecenter vælges ligeledes en elev.

* Elevrådet på de enkelte skoler bestemmer, om valget sker blandt elevrådets egne medlemmer, eller valget skal åbnes for alle elever.

* Når man er valgt til Ungdomsbyrådet kan man fortsætte, som medlem med stemmeret- og taleret, indtil man fylder 18 år. Det kræver dog, at man har adresse i Holbæk Kommune. Et efterskoleophold kan betragtes som en orlov fra Ungdomsbyrådet, og medlemskabet kan derfor genoptages, når efterskoleopholdet afsluttes.

* Ungdomsbyrådets medlemmer repræsenterer således ikke den skole, hvor de er valgt. Medlemskabet er personligt.

 


Senest opdateret 06.11.2017 13:00 af PEBAK