Det siger loven
 
DSC04039

Undervisningen i 10. klasse omfatter en obligatorisk del og en valgfri del.
Ved undervisningsforløb, der er tilrettelagt som helårsforløb, udgør det mindste antal årlige undervisningstimer 840. Ved 10.-klasses-forløb, der planlægges af kortere varighed end et år, reduceres timetallet for de obligatoriske fag, tilbudsfag og andre undervisningsaktiviteter forholdsmæssigt.
Ved fastlæggelsen af undervisningstiden regnes 60 minutters undervisning lig med 1 undervisningstime.

Den obligatoriske del af 10. klasse omfatter obligatoriske fag, brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv, en selvvalgt opgave og arbejde med en uddannelsesplan, herunder vejledning.
Der skal undervises i fagene dansk, matematik og engelsk i et omfang svarende til i alt 420 årlige timer.
Der skal tilbydes yderligere målrettet læseundervisning til elever med læsevanskeligheder.
Eleverne skal deltage i brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.
Eleverne skal udføre en selvvalgt opgave, der bedømmes med en skriftlig udtalelse og, hvis eleven ønsker det, med en karakter. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om den selvvalgte opgave.
Eleverne modtager vejledning og skal udfærdige en uddannelsesplan, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.
Eleverne skal tilbydes brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller kombinationer af brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Den valgfrie del af 10. klasse omfatter tilbudsfag, andre undervisningsaktiviteter og brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller kombinationer af brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv.
Eleverne i 10. klasse skal tilbydes undervisning i følgende tilbudsfag:
Dansk.
Matematik.
Engelsk.
Tysk.
Fysik/kemi.

Eleverne skal tilbydes undervisning i mindst tre af følgende fag:
Idræt.
Samfundsfag.
Kristendomskundskab/religion.
Naturfag.
Metal/motorværksted.
Byggeværksted.
Teknologiværksted.
Serviceværksted.
Produktudvikling og formgivning.
Iværksætter.
Sundhed og sociale forhold. 
Teknologi og kommunikation.

 Senest opdateret 04.08.2015 12:57 af KJ