Hvilke fag kan du vælge
 
DSC04020

Holbæk 10. klassecenter har i skoleåret 2016/17 ca. 160 elever. Det giver os mulighed for at tilbyde dig undervisning i mange forskellige fag, værksteder og projekter.
Disse tilbudsfag skal vi tilbyde dig:

 • Tysk
 • Fysik/kemi
 • Tilbudsdansk 
 • Tilbudsmatematik  
 • Tilbudsengelsk  
 • Målrettet læseundervisning

I tysk og fysik/kemi afsluttes året med prøver.

Du har også valgt at sætte andre tilbudsfag på skemaet.

 • Psykologi
 • Idræt
 • Boldspil
 • Internationale projekter
 • Samfundsfag
 • Spansk
 • Matematikspil
 • Skak
 • Grab the Pen
 • Speak Out
 • Privatøkonomi
 • Lektie- & læringscafé
 • Studieteknik

Vi tilbyder også disse værksteder:

 • Bageværksted
 • Mr. Music
 • Kreativt værksted
 • Multimediedesign
 • Nem og lækker

Om torsdagen kan du vælge mellem forskellige projektforløb. Et projektforløb strækker sig over ca. 15 gange, med 4 timer hver torsdag. Du kan arbejde alene eller i en gruppe med andre elever. Projekterne giver dig større mulighed for selv at kunne tilrettelægge hvad, hvornår og hvordan du skaffer ny viden inden for et bestemt område. Flere af projektforløbene er tilrettelagt i samarbejde med ungdomsuddannelserne i Holbæk og derfor foregår en del af undervisningen der.

Du kan vælge 2 forskellige projekter, blandt disse områder:

 • Livet kalder (naturfag kombineret med samfundsfag)
 • Motor, metal & design
 • Byg et hus
 • Robotværksted
 • Mine damer og herrer (teater)
 • Sundhed, omsorg og livsstile
 • Kommunikation & medier
 • DGI træneruddannelsen
 • Innovation
 • Kultur og design
 • Krop og stil
 • Junior eventmanager


Du skal naturligvis gå efter de projekter du finder mest interessante. Men det vil også være fornuftigt at tænke på dine uddannelsesplaner. Tænker du f.eks. på at blive murer eller tømrer, vil Byg et hus være et godt valg, mens Innovation mere peger i retning af en drøm om at starte egen virksomhed/butik.Senest opdateret 03.10.2016 00:50 af HF