Tyveri
 
Tyveri

Tyveri er, når du tager en ting, som ikke tilhører dig, uden at have fået lov. Det er ulovligt og straffes efter straffelovens § 276.

Det har konsekvenser, at du stjæler, både for dig selv og dit offer. Du vil få svært ved at få job, der vil hurtigt gå rygter om du stjæler. Dit offer vil blive utryg og miste de ting, du stjæler.
 
Butikstyveri
Ca. 1000 børn og unge bliver hvert år taget for butikstyveri. Det er ligemeget om du "bare" tager en lille pakke tyggegummi, det er stadigvæk tyveri og derfor ulovligt.
Hvad sker der hvis du bliver taget:

Under 15 år
 

Er du under 15 år, kan du ikke straffes på samme måde, som når du er 15 eller over.
Men du vil i mange tilfælde blive hentet af politiet, der kører dig hjem til dine forældre, hvor de snakker med dem om det, du har gjort. Kommunen vil også få at vide at du har stjålet. På den måde ved de, at de måske skal holde lidt øje med, hvordan du har det.
Over 15 år
 

Er du mellem 15 og 18 år, så får du en bøde på det dobbelte af det stjåledes værdi. Det vil sige, at hvis du har stjålet en bluse til 500 kr., får du en bøde på 1000 kr., og tyveriet kommer til at stå på din straffeattest. Er blusen væk eller fået istykker, skal den også erstattes, altså ialt 1500 kr for ingenting. Bøden er på mindst 500 kr.
Det kommer til at stå på din straffeattest i to år.
Det skal dog nævnes, at den første strafferetlige afgørelse som udgangspunkt ikke medtages på straffeattesten for unge under 18 år, men i stedet registreres som en betinget notering. En betinget notering er et væsentligt tiltag i regeringens samlede forebyggende indsats, der skal hjælpe unge, som har dummet sig en enkel gang, til ikke at blive udelukket fra arbejdsmarkedet.
Mange steder kræver man at se en ren straffeattest, når du søger arbejde, så det kan være et stort problem, hvis der står noget på den.
Råd til børn, der har stjålet:
 • indse, at din gerning er forkert og tænk over det
 • henvend dig til en voksen og helst dine forældre og tal ud om problemet
 • henvend dig til den du har stjålet fra. Fortæl hvad du har lavet og lav en aftale om, hvordan du gør det godt igen
 • henvend dig til din klasselærer eller din klubpædagog. Han/hun er altid villig til at lytte, hjælpe og give gode råd
Råd til kammerater:

Hvis du har en kammerat, der har stjålet
 • snak med din kammerat
 • råd din kammerat til at tilbagelevere det stjålne
 • råd din kammerat til hurtigst muligt at tale med sine forældre eller andre voksne
 • råd din kammerat til at snakke med sin klasselærer eller din klubpædagog
Hvis din kammerat ikke gør noget af ovenstående:
 • fortæl det til dine forældre. Det er ikke at sladre, men en hjælp til din kammerat
 • fortæl det til din klasselærer eller en anden voksen
HUSK:
 • du er en god kammerat, hvis du forsøger at hjælpe din kammerat ud af problemerne.
Råd til forældre:

Erfarer du eller hører rygter om, at dit barn har stjålet
 • forsøg at finde ud af, hvad der er fakta
 • tal med barnet om situationen og hør om andre har deltaget
 • tal evt. med de øvrige forældre, der kan have interesse i sagen
 • du kan evt. sammen med dit barn henvende dig til den, der er blevet bestjålet. Lad barnet forklare forløbet og aftal evt. erstatning
 • henvend dig til dit barns skole. De er altid villige til at hjælpe og give gode råd
 • lav efterfølgende nogle klare aftaler med dit barn med udgangspunkt i det skete
 • hav altid en god dialog med dit barn og de øvrige forældre
Råd til andre voksne:

Erfarer du eller hører rygter om et barn, det stjæler
 • tag kontakt til forældrene
Råd til forretningsdrivende:
Hvilken muligheder har du, hvis du bliver bestjålet
 • anmeld forholdet
 • vær særlig opmærksom på sager med børn, hvor det kan være bedre at tilkalde forældrene end politiet
 • du kan finde hjælp og vejledning hos Det Kriminalpræventive Råd, hvor man kan hente gratis materiale.
Hvis det stjålne tilbageleveres:
 • modtag den unge i en positiv ånd. Det kræver mod at indrømme et tyveri
 • fortæl at du ikke har tillid til vedkommende og i en periode ikke vil se vedkommende i forretningen, med mindre der er en voksen med.
 
 
 


Senest opdateret 16.03.2018 10:28 af RCH