Vold og trusler
 
Vold/trusler om vold

Vold er når nogen slår, både med flad eller knyttet hånd, sparker eller på anden måde udøver en aktiv fysisk handling mod et andet menneske. Dette har konsekvenser for både gerningsmand og offer. Gerningsmanden kan blive straffet og får en bemærkning på sin straffeattest, hvilket gør, at det kan blive svært at finde job. Der vil også hurtigt opstå rygter om, at gerningsmanden er voldelig. For offeret giver det både fysiske og psykiske mén, såsom angst, utryghed, nervøsitet, søvnproblemer mv., at have været udsat for vold.
Råd til børn der har begået vold:
 • indse at din gerning er forkert
 • henvend dig til en voksen og tal ud om problemet
 • henvend dig evt. til voldsofferet sammen med en voksen. Det vil hjælpe både dig selv og offeret
 • henvend dig til din klasselærer eller din klubpædagog eller en anden voksen som du stoler på. De vil hjælpe dig og give gode råd
Råd til børn der har været udsat for vold:
 • anmeld volden til politiet
 • hvis du har været udsat for vold og vil anmelde det til politiet, er det vigtigt, at en læge har set på dig. Kontakt din egen læge eller nærmeste skadestue
 • det er vigtigt, at du har gennemtænkt og overvejet din anmeldelse. Du skal være fast besluttet på at stå ved din anmeldelse
 • politiet har pligt til at vejlede dig om både erstatning og mulighed for at få en beskikket advokat under sagen
 • krav om erstatning kan søges hos staten. Vejledning og ansøgningsskema fås hos politiet
Råd til kammerater:

Hvis din kammerat har begået vold:
 • råd vedkommende til at tale med sine forældre eller andre voksne
 • råd evt. vedkommende til at tale med offeret
Hvis din kammerat ikke foretager sig noget:
 • fortæl det til dine forældre
 • fortæl det evt. til din klasselærer, din klubpædagog eller en anden voksen
Hvis din kammerat har været udsat for vold:
 • råd vedkommende til at tale med sine forældre eller andre voksne
 • bring emnet op i klassen
HUSK:
 • du er en god kammerat, hvis du forsøger at hjælpe din kammerat ud af problemerne
Råd til forældre:
 • snak med dit barn om episoden, uanset om dit barn har begået vold eller været udsat for vold
 • anmeld forholdet
 • snak med klasselæreren eller klubpædagogen og foreslå evt. at bringe emnet op i klassen
 • søg evt. professionel hjælp. Dette kan blandt andet gøres på Offerrådgivningen på tlf.  72 21 72 21
 • hvis dit barn er interesseret i at mødes med offer eller gerningsmand er det mulighed for det i et såkaldt "Konfliktråd". Dette foregår i rolige og trygge rammer, men kun hvis begge parter ønsker det. Se evt. Offerrådgivningen ovenfor.
 


Senest opdateret 17.08.2010 19:59 af MBM