Indsatsområder
 
SSP-teamet er et koordinerende bindeled mellem skole, social myndighed og politi og tilbyder individorienterede indsatser, specifikke indsatser samt generel forebyggelse.
C - Den individorienterede indsats er rettet mod den enkelte unge som udviser bekymrende eller uhensigtsmæssig adfærd. Indsatsen kan typisk være samtaleforløb, besøg i familie, råd, vejledning og støtte - samt evt. visitation til anden instans/myndighed.
B - Den specifikke indsats er rettet mod problematikker i grupper, personkredse eller bestemte miljøer. Indsatsen kan typisk være opsøgende arbejde, projektorienteret "netværksarbejde" - evt. kombineret med individorienteret og generel indsats/forebygggelse.
A - Den generelle forebyggelse er rettet mod alle unge. Vil typisk være orienteret mod unge i skolen og bestå af foredrag, oplæg m.v. til såvel unge som forældre & personale. Emner spænder vidt - misbrug, alkoholvaner, kriminalitet, mistrivsel, mobning, chat, seksualitet med flere.
SSP´s indsatser koordineres i alle tilfælde med øvrige instanser & myndiheders organisation og arbejdsområder, hvorved opnås størst mulig klarhed over snitfladerne til disse medspillere indenfor forebyggelsesområdet.
 
 
Ydelseskatalog præsentation


Senest opdateret 23.02.2015 14:06 af MK