Brevkasse: SSP og Kriminalitet
Mads Dallerup Rasmussen, SSP konsulent i Holbæk Kommune, besvarer denne brevkasse :-)
Når jeres spørgsmål handler om straffeattest, kan link nederst på siden også benyttes.
 
 
NB! Denne brevkasse service er primært forbeholdt unge fra Holbæk Kommune, så hvis du skriver til os, og ikke er bosiddende her, kan vi ikke garantere at du får svar på dit spørgsmål.
 
Spørg om kriminalitet og SSP
Har du spørgsmål, brug for et godt råd, er du eller en du kender ude i noget rod eller vil du bare dele din historie med andre. Så skriv til Mads, der er SSP-konsulent i Holbæk Kommune.

Stil et spørgsmål i brevkassen
Overskrift:
Spørgsmål:

 
02-10-2018 visit (29)
 
 
Vis alle arbejde
03.06.2013  
Sikkerhedsgodkendelse
Hej
jeg skal sikkerhedsgodkendelse til en stilling i staten og bil høre om disse to forhold har en betydning for en godkendelse:
1. Jeg blev dømt bødestraf i 1992 for butikstyveri
2. Jeg blev i 2001 sigtet og frifundet for butikstyveri.

betyder de to forhold noget for en sikkerhedsgodkendelse?

tak på forhånd for svar
den nervøse :)
 
07.06.2013
Sv: sikkerhedsgodkendelse
Hej "den nervøse".

Nogle job kræver at man bliver sikkerhedsgodkendt.

En sikkerhedsgodkendelse lavet af Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Her kan du læse mere sikkerhedsgodkendelser:

PET kigger efter noget, som giver mulighed for at vurdere ansøgerens loyalitet over for staten.

Der ses på pågældendes karakter og adfærd og hans relationer. Alt sammen for at afgøre den pågældendes pålidelighed, når der skal håndteres klassificerede informationer.

Undersøgelsen skal være et vurderingsgrundlag for ansættelsesmyndigheden i forhold til ansøgerens loyalitet over for staten.

Mange arbejdsgivere forlanger i dag, at man som ansøger kan fremvise en ren straffeattest, nemlig den private straffeattest.

Men hvis man er en af de mange tusinde danskere, som skal arbejde med opgaver, der kræver hemmeligholdelse, så skal man sikkerhedstjekkes af PET. Her kommer en anden straffeattest på banen, som er langt mere omfattende.

Samtlige domme, bøder og sager, der har ført til tiltale for overtrædelser af straffeloven, sådan lyder beskrivelsen af, hvad der står på "Straffeattesten til Politi og Offentlige myndigheder".

Straffeattesten indeholder de samme oplysninger, der er registreret i Kriminalregisteret. Oplysningerne står på denne straffeattest i mindst ti år fra den endelige afgørelse, og man kan ikke selv få den udleveret.

En fartbøde er dog ikke noget, man kan falde på.

Det er blandt andet ved hjælp af netop Kriminalregisteret, at PET foretager langt de fleste sikkerhedstjek.

Forud for et sikkerhedstjek skal man udfylde et undersøgelsesskema, hvor man blandt flere ting opgiver sin økonomiske situation, oplysninger om sin samlever og eventuelle referencepersoner alt afhængig af sikkerhedsniveauet.

I skemaet skriver man også under på, at PET må indhente oplysninger fra kriminalregisteret. Oplysninger, man som privatperson ikke selv kan få indsigt i.

Hvis man får et afslag på en sikkerhedsgodkendelse, har man ikke ret til at få en begrundelse. Man kan søge aktindsigt i sagen, men som oftest vil man få afslag, da PET beskytter deres kilder.

Selv om det er PET, der laver sikkerhedstjekket, er det ikke dem, som afviser eller godkender ansøgere. Det er i stedet den myndighed eller det firma, som har bestilt sikkerhedstjekket.

Undtagelsen er dog, når folk til politi eller forsvar skal godkendes. I de tilfælde foretager PET både undersøgelsen og afgørelsen.

Der er dog ting, som PET lægger særligt vægt på, når de personundersøger.

Alvorlige overtrædelser af straffeloven, som indbrud, bedrageri eller vold og handlinger, der fortæller noget om din moral. Eller en håbløs økonomisk situation med bundløs gæld, ludomani, alkohol eller narkotikamisbrug. Alle forhold, der kan gøre dig sårbar over for udnyttelse.

Alle dette fremlægger PET i sin undersøgelse, og så må ansættelsesmyndigheden tage en beslutning på den baggrund.

Det fremgår af Statsministeriets sikkerhedscirkulære, at der er fire niveauer, man kan blive sikkerhedsgodkendt til: Tjenestebrug, Fortroligt, Hemmeligt og Yderst Hemmeligt.

Niveauerne for hemmeligholdelse bestemmer undersøgelsens karakter. Jo højere niveau, desto grundigere undersøgelse.

Det kan for eksempel foregå ved afhøringer af tidligere arbejdsgivere eller de personer, der er nævnt i undersøgelsesskemaet. Det kan være venner eller familie.

Der er ikke noget facit på forhånd om man kan blive godkende eller ej, det vil være individuelt i hver enkelt situation.

Håber det er svar nok, selvom jeg ikke kan give dig et konkret svar på dit spørgsmål.

Held og lykke.

Vh. Kristina
 
17.05.2013  
Tjekker politet kriminalregist
Hej kristina.

nu har jeg efterhånden skrevet til dig et par gange, og du kommer med så gode svar, så jeg synes du er den rette at spørge, når man ikke selv kan finde svar.

du skriver at en betinget notering vil stå i kriminalregistret i 10 år, men ikke straffeattesten. Hvad nu hvis man vil i militæret eller ansættes ved politiet? jeg mener det er meget almindeligt at de må tjekke en i kriminalregistret, men er ikke helt sikker. Har nemlig fået at vide af en tidligere millitærmand at man vil fremskaffe så mange oplysninger som muligt. Betyder det så at man alliegvel ikke kan ansættes hos politiet eller i millitæret?
 
23.05.2013
Sv: tjekker politet kriminalre
Hej med dig.
Tak for de pæne ord og endnu et spørgsmål. (-:

Når man søger ind i militæret trækkes ansøgeren i kriminalregistret.
Såfremt man tidligere har overtrådt loven er det dog først er en hindring, for uddannelse i militæret, hvis man er idømt 30 dages ubetinget fængselsstraf eller derover. (ubetinget fængsel betyder at man har været i fængsel og afsone) Så en bøde for fx. butikstyveri eller lign. er ikke en hindring for uddannelse i militæret.

Såfremt man skal ansættes i den Kgl. Livgarde eller på Kongeskibet Dannebro, kræver det dog en sikkerhedsgodkendelse.

En sikkerhedsgodkendelse kræves hos
personer, der skal arbejde med klassificeret information. Politiets Efterretningstjeneste foretager en undersøgelse af den pågældendes personlige forhold. Om man kan blive sikkerhedsgodkendt afgøres på grundlag af en konkret vurdering af de oplysninger, der foreligger om personen. I undersøgelsen lægges bl.a. vægt på oplysninger om personens pålidelighed i forbindelse med håndteringen af fortrolige oplysninger, eventuelle strafbare forhold, et eventuelt alkohol- eller narkotikamisbrug, eventuelle alvorligere økonomiske problemer samt andre oplysninger af sikkerhedsmæssig betydning.

Hvis den pågældende bor eller har opholdt sig længere tid i udlandet, indhenter Politiets Efterretningstjeneste tilsvarende oplysninger fra det pågældende lands myndigheder.

Før undersøgelsen kan gå igang, skal personen give sit skriftlige samtykke til, at Politiets Efterretningstjeneste må indhente de relevante oplysninger.

Ved optagelse i politiet lægges der vægt på, at ansøgeren er ustraffet.
Det er en betingelse for ansættelse i en tjenestemandsstilling, at ansøgeren er værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. Der eksisterer et særlig strengt værdighedskrav netop for ansættelse i politiet. Alle strafbare forhold indgår med stor vægt i vurderingen. Der ses på forholdets karakter, alder på gerningstidspunktet og den forløbne tid.
Rigspolitiet giver normalt afslag til en ansøger, som er straffet for berigelseskriminalitet (inklusiv butikstyveri), vold, spirituskørsel, overtrædelse af narkotikalovgivningen, overtrædelse af lov om forbud mod doping eller overtrædelse af våbenloven, med mindre konkrete omstændigheder (navnlig alder på gerningstidspunktet) taler imod.
Hvis en ansøger aktuelt er sigtet/tiltalt for et strafbart forhold, der - hvis pågældende findes skyldig - kan have afgørende indflydelse på vurderingen, giver Rigspolitiet afslag. Pågældende kan søge på ny, når straffesagen er afgjort. I så fald vil sagen indgå i vurderingen af ansøgerens egnethed.

Så det er bare med at klø på med at forfølge dine drømme.

Held og lykke.

Vh. Kristina
 
25.04.2013  
Butikstyveri
Jeg er 22, og blev taget for butikstyveri omkring 6000kr. (sidste uge) det var ting fra 2 forskellig buttiker paa sammen dag. Det var mit foerste gang og selfvoelgelig ogsaa mit sidste gang jeg har gjort saa en ting.
jeg gik ud med vagten i baglokalet. Jeg har betalt for alle mine varer, de ikke kunne saelge videre. De skal sende anmedelse det til politiet.
saa jeg skal ogsaa faa en bøde for tyveri.
jeg har laest mange af dine svare saa jeg tror at det ogsaa komme paa mit straffeattest.
-har du en ide, hvis der kommer 2 pletter, fordi jeg
har taget ud af 2 butikker?
- jeg vil gerne arbejde som paedagog eller laerer. Er det stadigvaek en mulighed for mig, fordi jeg elsker denne arbejde?

hils, bange bange pige
 
29.04.2013
Sv: butikstyveri
Hej med dig.
Tak for dit spørgsmål.
Som jeg læser din beskrivelse er det 2 tilfælde af tyveri.
Hvis sagen afgøres med bøde vil det fremgå af din private straffeattest i 2 år og 10 år på den offentlige.
Med hensyn til dit spørgsmål om straffeattest og job, se mit svar til overskriften "tyveri :("...
 
19.10.2012  
Tyveri fra arbejdsplads
Hej med jer. Jeg er en 20-årig gut, som er kommet til at oddse for 500 kroner på arbejdet. Jeg fik ikke betalt denne kupon, så nu er jeg anmeldt af min tidligere arbejdsgiver, da jeg selvfølgelig blev fyrret. Jeg har været til afhøring, og fik at vide jeg modtog en bøde, samt fik en plet på min straffeattest. Hvilke jobs udelukker dette mig automatisk fra? eller er det op til den enkelte arbejdsgiver at vurdere hvorvidt han forholder sig til dette? jeg er aldrig tidligere blevet taget for noget som helst, og er færdig med min uddannelse til sommer
 
22.10.2012
Sv: tyveri fra arbejdsplads
Hej med dig.
Ja det er en kedelig situation du er endt i.
Det er svært for mig at fortælle hvilke jobs du automatisk udelukkes fra.
Fx. har det tidligere været en krav at man skulle have en ren straffeattest for at søge ind i politi og i kriminalforsorgen. Men i dag udelukkes man ikke automátisk pga. en straffeattest, men det vurderes i hvert enkelt tilfælde. Så et endegyldigt svar kan kan jeg altså ikke give dig.
Du må bare op på hesten igen og kæmpe for det du gerne vil.
Vh. Kristina
 
17.05.2011  
Straffeattest og uddannelse
Hej
min søn er blevet taget i butikstyveri... Hans ønske var at blive politibetjent, jeg ved at hans straffeattest er ren efter 2 år og straffeattesten til offentlige myndigheder og politi først er ren om 10 år...
mit spørgsmål er nu om det kan lade sig gøre at starte på en uddannelse inden for politiet om 2år, 10år eller er det nu helt udelukket?
vh. Britt
 
24.05.2011
Sv: straffeattest og uddannels
Hej Britt.
Ved optagelse i politiet lægges der vægt på, at ansøgeren er ustraffet.
Det er en betingelse for ansættelse i en tjenestemandsstilling, at ansøgeren er værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. Der eksisterer et særlig strengt værdighedskrav netop for ansættelse i politiet. Alle strafbare forhold indgår med stor vægt i vurderingen. Der ses på forholdets karakter, alder på gerningstidspunktet og den forløbne tid.
Rigspolitiet giver normalt afslag til en ansøger, som er straffet for berigelseskriminalitet (inklusiv butikstyveri), vold, spirituskørsel, overtrædelse af narkotikalovgivningen, overtrædelse af lov om forbud mod doping eller overtrædelse af våbenloven, med mindre konkrete omstændigheder (navnlig alder på gerningstidspunktet) taler imod.
Hvis en ansøger aktuelt er sigtet/tiltalt for et strafbart forhold, der - hvis pågældende findes skyldig - kan have afgørende indflydelse på vurderingen, giver Rigspolitiet afslag. Pågældende kan søge på ny, når straffesagen er afgjort. I så fald vil sagen indgå i vurderingen af ansøgerens egnethed.

Vh. Kristina
 
19.04.2011  
Hej kristina
Jeg er en pige på 20 år der har været så heldig at få en plet på min straffeattest. Ville hører hvad for nogle valgmuligheder med hensyn til arbjede, fik min plet fordi jeg var til en fodboldd kamp, hvor efter kampen der var lidt ballede. Jeg skulle til at gå væk fra balleden hvor der kommer en politihund der hopper og af mig og bider mig unden jeg har gjodt noget. Jeg bliver sur fordi jeg intet havde gjodt. Jeg bliver anholdt og får så sener en bøde på 800 kr og finder ud af jeg også fik et plet der står der i to år.
 
27.04.2011
Sv: hej kristina
Hej med dig.
Når du skriver at du er heldig at få en plet, mener du vel Uheldig... (-;
Det er en ærgelig situation du er endt i, men men men, det er ikke alle jobs, hvor der kræves ren straffeattest. Så alt håb for et job er ikke ude... Du må bare igang med at søge.
Om ikke andet, så din private straffeattest "ren" igen om 2 år. Skriv igen, hvis det ikke var svar nok. Og held og lykke med jobsøgningen. Vh. Kristina
 


Senest opdateret 21.12.2018 10:36 af MADRA