Holbæk 10. klassecenter.
 
 
IMG_6311 - Kopi
Velkommen til Holbæk 10. klassecenter!

Vi tilbyder et unikt skoleår, som løfter vore elever fagligt, personligt og socialt.

Eget skema
Allerede i foråret inden skolestart inviterer vi alle nye elever på besøg på Holbæk 10. klassecenter, hvor de lægger deres eget skema. Med over 40 forskellige fag kan hver enkelt elev målrette sit skoleår, så det passer præcis til hendes/hans behov.


Profilopdeling
Dansk, engelsk og matematik er obligatoriske fag. For at sikre optimale betingelser for læring benytter vi en profilopdeling, som er populær og gavnlig for elevernes faglige udvikling. Hver enkelt elev får i kraft af profilopdelingen undervisning på det rette niveau i de tre obligatoriske fag.


Kontaktlærer
Den enkelte elev er knyttet tæt til en kontaktlærer. Eleven sætter sig mål i samarbejde med kontaktlæreren, og i løbet af skoleåret mødes elev og kontaktlærer mindst otte gange for at følge op på målene og for at sikre at eleven også på det personlige og sociale felt fungerer godt på Holbæk 10. klassecenter.

 

Detaljeret information om Holbæk 10. klassecenter finder man ved at klikke ind på fanerne ovenfor.
Besøg i øvrigt vores facebookside:

www.facebook.com/holbaek10.klc


Venlig hilsen

Jesper Kongsgaard
Afdelingsleder

 Senest opdateret 25.11.2018 20:30 af JJ