DIF get2sport
 
  • Et 2-årigt projekt fra foråret 2018 til foråret 2020.

  • Formålet er at give flere børn og unge fra de boligsociale områder (m.fl.) mulighed for at være tilknyttet lokale idrætsforeninger. Dette for at styrke sundhed, selvværd og venskaber.

  • Der samarbejdes pt. med Holbæk Bold- og Idrætsforening, Holbæk Basketball Klub og Holbæk Taekwondo Klub.

  • I samarbejde med idrætsforeningerne laves der aktiviteter i boligområderne (”satellittræning”) for at skabe kendskab til sportsgrene og relation til idrætsforeninger.

  • Der arbejdes på ”den gode modtagelse” og fastholdelse af medlemmer i idrætsforeningerne. Der arbejdes tilmed på fastholdelse og udvikling af frivillige i foreningerne, eftersom disse er grundsten for børn og unges mulighed for at dyrke idræt i foreningsregi. Derfor støttes samarbejdsklubberne også ift. træner- og dommeruddannelser. 

  • I projektet samarbejdes der tilmed tæt med de boligsociale teams i Ladegårdsparken og Vangkvarteret, samt de lokale ungdomsklubber (4300 Agervang og LD Klubben) og SSP. 

  • Projektet er finansieret af Satspuljemidler og NordeaFonden via DIF - og med kommunal medfinansiering.

  • Der er tilknyttet 1 fuldtidsmedarbejder til projektet i hele projektperioden. Derudover er der ansat en get2sport-træner fra HB&I på deltid fra primo 2019 til primo 2020 med ekstra midler.
 
Se billeder fra aktiviteter
 
 
 
 
Besøg vores Facebookside
 

Ved henvendelser kan du skrive til os Her

 

 

Kontaktoplysninger
Maria Birk Nielsen
DIF get2sport koordinator v/ UngHolbæk
Tlf.nr.: 72 36 28 52

Asger Madsen
DIF get2sport koordinator v/ Holbæk B&I
Tlf.nr.: 20 83 23 45
 
maria1
asger1


Senest opdateret 20.02.2020 11:56 af CAMHJ