DIF get2sport
 
  • Et 2-årigt projekt fra foråret 2018 til foråret 2020.

  • Formålet er at give flere børn og unge fra de boligsociale områder (m.fl.) mulighed for at være tilknyttet lokale idrætsforeninger. Dette for at styrke trivsel, relationer og skolegang.

  • Der samarbejdes pt. med Holbæk Bold- og Idrætsforening, Holbæk Basketball Klub og Holbæk Taekwondo Klub.

  • I samarbejde med idrætsforeningerne laves der aktiviteter i boligområderne (”satellittræning”) for at skabe kendskab til sportsgrene og relation til idrætsforeninger.

  • Der arbejdes på ”den gode modtagelse” og fastholdelse af medlemmer i idrætsforeningerne. Der arbejdes tilmed på fastholdelse og udvikling af frivillige i foreningerne, eftersom disse er grundsten for børn og unges mulighed for at dyrke idræt i foreningsregi.

  • I projektet samarbejdes der tilmed tæt med de boligsociale teams i Ladegårdsparken og Vangkvarteret, samt de lokale ungdomsklubber (4300 Agervang og LD Klubben) og SSP. 

  • Der er bevilget 700.000 kr. fra Danmarks Idrætsforbund/DIF (Satspuljemidler og NordeaFonden) og 200.000 kr. i kommunal medfinansiering til projektperioden.

  • Der er tilknyttet 1 fuldtidsmedarbejder til projektet i hele projektperioden. Derudover er der ansat en get2sport-træner fra HB&I på deltid fra primo 2019 til primo 2020 med ekstra midler.
 
 
 
 
13-01-2019 farve (11) 2

KONTAKTOPLYSNINGER:

 

 

Maria Birk Nielsen

 

DIF get2sport koordinator

 

E-mail: mabir@holb.dk

 

Tlf.nr.: 72 36 28 52Asger Madsen

 

DIF get2sport medarbejder v. HB&I

 

E-mail: am@hbi.dk

 

Tlf.nr.: 72 36 85 33Senest opdateret 18.02.2019 13:57 af MABIR