Share on facebookShare on twitterNotify a friendPrint page

DIF get2sport

 
  • Et 4-årigt projekt fra foråret 2018 til foråret 2022.

  • Formålet er at give flere børn og unge fra de boligsociale områder (m.fl.) mulighed for at være tilknyttet lokale idrætsforeninger. Dette for at styrke sundhed, selvværd og venskaber.

  • Der samarbejdes pt. med Holbæk Bold- og Idrætsforening, Holbæk Basketball Klub, Holbæk Taekwondo Klub og Holbæk Svømmeklub.

  • I samarbejde med idrætsforeningerne laves der aktiviteter i boligområderne (”satellittræning”) for at skabe kendskab til sportsgrene og relation til idrætsforeninger. Dette med metoden; når børnene ikke kommer til foreningen, må foreningen komme til børnene.

  • Der arbejdes på ”den gode modtagelse” og fastholdelse af medlemmer i idrætsforeningerne. Samtidig arbejdes der på fastholdelse og udvikling af de frivillige i foreningerne, eftersom disse er grundsten for børn og unges mulighed for at dyrke idræt i foreningsregi. Derfor støttes samarbejdsklubberne også ift. træner- og dommeruddannelser. 

  • I projektet samarbejdes der tilmed tæt med de boligsociale teams i Ladegårdsparken og Vangkvarteret, samt de lokale ungdomsklubber (4300 Agervang og LD Klubben) og SSP. 

  • Projektet er finansieret af DIF (Danmarks Idrætsforbund) via Satspuljemidler og NordeaFonden (2018-2020) og Trygforden (2020-2022) - og med kommunal medfinansiering.

  • Der er tilknyttet 1 fuldtidsmedarbejder (Maria Birk) til projektet i hele projektperioden. Derudover er der ansat en get2sport-træner fra HB&I (Asger Madsen) på deltid.
 

Se billeder fra aktiviteter

 
 
 
 

Besøg vores Facebookside

 

Ved henvendelser kan du skrive til os Her

 

 

Kontaktoplysninger
Maria Birk Nielsen
DIF get2sport koordinator v/ UngHolbæk
Tlf.nr.: 72 36 28 52

Asger Madsen
DIF get2sport koordinator v/ Holbæk B&I
Tlf.nr.: 20 83 23 45
 
maria1
asger1


Senest opdateret 01.10.2020 12:38 af MABIR