Gå til sideindhold

De 4 Netværk

De 4 Netværk 2018/19

Hvad er De 4 Netværk

De 4 Netværk er en vigtig brik i at understøtte SSP-samarbejdet om Forebyggelse og Trivsel.

I de 4 skoledistrikter er SSP-konsulenterne tovholdere på arbejdende netværk med deltagelse af centrale lokale aktører omkring børn og unge. Netværkene arbejder kontinuerligt med operationalisering af opbyggende arbejde, der befordrer god trivsel samt aftaler handling i forhold til bekymringer, børn og unge på vej ud af god trivsel.

 

Formål

Netværkene har til formål løbende at koordinere arbejdet med at holde alle børn og unge i god trivsel samt håndtering af de børn og unge, der viser tegn på ikke at være i trivsel.

 

Handlegrundlag

Netværkenes handlegrundlag er sammenfaldende med SSP-samarbejdets handlegrundlag - Lov om Folkeskoler, Serviceloven, Retsplejeloven, Lov om offentlighed i Forvaltningen, Børn- og Ungepolitik, Inklusionsgrundlag, Uddannelsespolitik, Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke jfr. hvor der arbejdes med de beskyttende faktorer og risikoindikatorer, som disse definerer.

 

Målgruppe

Der er et særligt fokus på børn og unge fra mellemtrin i folkeskolen til og med det 17. år.

 

Netværkene er ”åbne” og deltagerne udgøres af de lokale aktører – skoler, klubber, idrætsforeninger, uddannelsesvejledere, sagsbehandlere, frivillige, erhvervsliv – som er tættest på børn og unge. Der samarbejdes indenfor rammerne af forebyggelsestrekanten – mobilisering af beskyttelsesfaktorer og indsats i forhold til risikoindikatorer.

 

Netværkenes opbygning og struktur

  • Som hovedregel udgøres et netværk af et/eller en del af et skoledistrikt.
  • Der tages hensyn geografi, elevstrømme, udskolingsstruktur mm.
  • Netværkene skal afspejle og tage hensyn til lokale forhold.
  • Der afholdes ca. 4 møder årligt i de enkelte netværk – mødernes primære formål er at understøtte de arbejdende netværk med relationer og aftaler
  • Møderne er koordineret for hele kommunen med hensyn til mødefrekvens, overordnet tematisering mm.
  • SSP-konsulenterne er tovholdere og sørger for indkaldelse til møder, dagsorden og referat.
  • Der foretages løbende vurdering af deltagere ved møderne i forhold til relevans, mening og udkomme. Netværkene er ”åbne” og der er i princippet ingen grænser for hvem der kan deltage, hvis blot det giver mening.
  • Èn gang årligt afholdes en forebyggelsesdag (forsommer), som helt overordnet rammer netværksarbejdet ind med hensyn til fremadrettet fokus og tematisering.


Senest opdateret 14.04.2023 10:12 af THEO
Apricore logo