Gå til sideindhold

Straffeattester

Om den private straffeattest

En privat straffeattest indeholder kun oplysninger om domme, bøder og tiltalefrafald ved overtrædelse af straffeloven og ved overtrædelse af loven om euforiserende stoffer (Narkotikaloven).
Kriminalregisteret opbevarer oplysninger om dine lovovertrædelser. Hvis du har overtrådt straffeloven eller narkotikalovgivningen, og der er truffet afgørelse i sagen, vil Kriminalregisteret ud fra disse oplysninger udfærdige din private straffeattest.
De lovovertrædelser, som er registreret i Kriminalregisteret, vil stå på din private straffeattest i to-fem år. Skemaet nederst på siden viser, hvor længe de enkelte lovovertrædelser bliver stående på din private straffeattest.

 

Om straffeattesten til politi og offentlige myndigheder

Straffeattesten til politi og offentlige myndigheder indeholder oplysninger om de afgørelser, der er registreret i Kriminalregisteret. Det vil sige, at den indeholder oplysninger om samtlige domme, bøder og sager, der har ført til tiltale for overtrædelser af straffeloven. Denne straffeattest indeholder også afgørelser for overtrædelse af andre love, hvis der er givet frihedsstraf eller sket frakendelser af rettigheder f.eks. førerretten.
Ingen kan personligt få udleveret denne straffeattest hos Kriminalregisteret. Kun politiet og i særlige tilfælde offentlige myndigheder kan få udleveret disse oplysninger. En offentlig straffeattest kan bl.a. udstedes til en offentlig myndighed ved behandlingen af en jobansøgning. Straffeattesten kan dog kun udleveres, hvis ansøgeren skriftligt har givet samtykke til det.

Oplysningerne står på denne straffeattest i mindst 10 år fra den endelige afgørelse.

 

Om børneattester

Børneattester indeholder oplysninger om overtrædelser af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år.
Børneattester udleveres til offentlige myndigheder, private virksomheder, idrætsforeninger, organisationer og andre, der skal ansætte eller beskæftige personer, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Det kan f.eks. være ved ansættelse af en fodboldtræner, spejderleder, svømmelærer eller en pædagog.
Børneattesten kan kun udleveres, hvis ansøgeren skriftligt har givet samtykke til det. Hvis du giver samtykke til, at din arbejdsgiver indhenter en børneattest om dig, kan du skrive til Rigspolitiets Dataafdeling og få oplyst, hvilke oplysninger der stod på den børneattest, din arbejdsgiver modtog.
Hvis du er arbejdsgiver og har brug for at få udleveret en børneattest i forbindelse med en ansættelse, skal du aflevere en anmodning til Rigspolitiets Dataafdeling. Anmodningen om børneattesten skal indeholde oplysninger om, at den opslåede stilling indebærer direkte kontakt til børn under 15 år. Det skal også fremgå, hvilken funktion ansøgeren skal varetage. Vi opfordrer til, at du anvender blanketten til anmodning om Børneattest.
Sammen med anmodningen skal du vedlægge en samtykkeerklæring fra den person anmodningen vedrører.

 

Hvad står der på en børneattest?

En Børneattest indeholder oplysninger om domme, bøder mv. for visse overtrædelse af terrorlovgivningen, samt overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år og børnepornografi, herunder:

  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år
  • Blufærdighedskrænkelse af et barn under 15 år
  • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi med en ung under 18 år 

Børneattesten adskiller sig bl.a. fra en traditionel straffeattest ved, at oplysningerne på en børneattest ofte fremgår i længere tid. Hvor længe, oplysningerne fremgår, afhænger af den begåede lovovertrædelse og straffen herfor. Oplysningerne om en begået lovovertrædelse vil fremgå af børneattesten i mindst 10 år regnet fra f.eks. dommen, løsladelsen eller bødens betaling.

 

Se for yderligere information på politiets hjemmeside: https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/

 

Herunder oversigt over hvor længe en overtrædelse står på straffeattesten

Dette er en oversigt over, hvilke lovovertrædelser, der står på en straffeattest. Oversigten viser også, hvor længe en lovovertrædelse bliver stående på hhv. din private straffeattest og den straffeattest, der er forbeholdt politiet og offentlige myndigheder.

 Senest opdateret 12.02.2018 11:09 af MK
Apricore logo