Gå til sideindhold

Indsatsområder

SSP-Samarbejdet.

 

 

SSP-teamet er et bredtfavnende, koordinerende bindeled mellem skole, de social myndigheder samt politiet. SSP dækker borgere i aldersgruppen 0 - 30 år og tilbyder i hovedtræk tre forskellige indsatser.

 

Først og fremmest den generelle forebyggelse (opbyggende), dernæst specifikke indsatser (foregribende) og endelig individorienterede indsatser (indgribende).

 

A - Den generelle forebyggelse (opbyggende) er rettet mod alle børn og unge. Indsatsen er tænkt som en holitisk trivselstilgang, og vil ofte være orienteret mod fagpersonale, forældre samt elever. Indsatsen spænder vidt og består typisk af sparring, vejledning, foredrag, oplæg m.v. til de nævnte grupper. Emnerne har ofte udgangspunkt i aktuelle tematiker som fx God trivsel, det gode ungdomsliv, de sociale medier, forældresamarbejde, alkoholdebut, kriminalitet m.m.

 

B - Den specifikke indsats (foregribende) er rettet mod udfodringer i grupper, personkredse eller bestemte miljøer. Indsatsen vil her bestå i, at et problem ikke forværres yderligere. Typisk vil der være tale om opsøgende arbejde, projektorienteret "netværksarbejde" - evt. kombineret med individorienteret og generel indsats/forebygggelse.

 

C - Den individorienterede indsats (indgribende) er rettet mod det/den enkelte barn/unge som udviser bekymrende eller uhensigtsmæssig adfærd. Indsatsen vil her ofte være tæt koordineret med anden instans/myndighed og kan fra vores side indebære et samtaleforløb, besøg i familie, råd, vejledning og støtte. Endelig er indsatsens mål naturligvis, at forebygge yderligere mistrivsel samt få genetableret et godt ungeliv for den enkelte.Senest opdateret 22.11.2021 14:31 af THEO
Apricore logo