Tyveri
 

Tyveri


Tyveri er, når du tager en ting, som ikke tilhører dig, uden at have fået lov. Det er ulovligt og straffes efter straffelovens § 276.

Det kan have
 konsekvenser, at du stjæler, såvel for dig som ikke mindt det offer, du stjæler fra. Du kan på længere sigt få vanskeligere ved at få job, da dit tyveri vil fremgå af din straffeattest. Der kan gå rygter om, at du stjæler. Dit offer vil opleve en utryghed utryg og selvfølgelig miste de ting, som du har stjålet.

 

 

Butikstyveri

Ca. 1000 børn og unge bliver hvert år taget for butikstyveri. Tyveriets omfang er underordnet. Det er således ligegyldigt, hvorvidt du "bare" tager en lille pakke tyggegummi, det er stadigvæk tyveri og derfor ulovligt.

 

 

Hvad sker der hvis du bliver taget:

Under 15 år

 

Er du under 15 år, kan du ikke straffes på samme måde, som når du er 15 år eller ældre.
Du vil i mange tilfælde komme i kontakt med såvel politiet som kommunen. Du og dine forældre kan efterfølgende blive indkaldt til et oplysende og forebyggende møde (Bekymringssamatale) med politiet og måske kommunen. Hensigten med samtalen/mødet er, at du bliver bekendt med konsekvenserne af dine handlinger samt, hvad der fremadrettet kan gøres for, at det ikke sker igen. 

 

 

Over 15 år


Er du mellem 15 og 18 år, så får du en bøde på det dobbelte af det stjåledes værdi. Det vil sige, at hvis du har stjålet en bluse til 500 kr., får du en bøde på 1000 kr., og tyveriet kommer til at stå på din straffeattest. Her vil det fremgå i to år. Er blusen væk eller gået i stykker, skal den naturligvis også erstattes. Bøden er på mindst 500 kr.

Det skal  nævnes, at den første strafferetlige afgørelse som udgangspunkt ikke medtages på straffeattesten for unge under 18 år, men i stedet registreres som en betinget notering. En betinget notering er et væsentligt tiltag i regeringens samlede forebyggende indsats, der skal hjælpe førstegangskriminelle unge, til ikke at blive udelukket fra arbejdsmarkedet.

Læs mere om betinget notering her: http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2011/ren-straffeattest-skal-hj%C3%A6lpe-kriminelle-unge-i-arbejde

 

 

På flere arbejdspladser ses der gerne en ren straffeattest, når du søger arbejde. Det kan derfor være en begrænsende udfordring, såfremt der måtte være forhold på denne.

 

 

Råd til børn, der har stjålet:

 • Henvend dig til en voksen, du har tillid til, nogle du ved, vil lytte og hjælpe. Det må meget gerne være dine forældre, din klasselærer, eller klubpædagog og tal ud om, hvad er er sket.
 • Du kan efterfølgende eventuelt henvende dig til den du har stjålet fra. Fortæl hvad du har gjort og lav gerne en aftale om, hvordan du måske kan gøre det godt igen

Råd til kammerater:


Hvis du har en kammerat, der har stjålet

 • Vær ikke fordømmende. Tal med med din kammerat om det
 • Bliv gerne enige om, hvad I sammen kan gøre for at gøre det godt igen
 • Du kan anbefale din kammerat til at tilbagelevere det stjålne
 • Hvis han/hun ønsker det, kan I sammen tale med forældre eller andre voksne, I har tillid til.

HUSK:

 • Du er en god kammerat, hvis du forsøger at hjælpe din kammerat ud af problemerne.

Råd til forældre:


Erfarer du eller hører rygter om, at dit barn har stjålet

 • Tal med barnet om situationen. Undgå gerne at optræde fordømmende. Forsøg at finde ud af, hvad der er fakta - Har andre fx deltaget i episoden.
 • Tal gerne med de øvrige forældre, der kan have interesse i sagen
 • Du kan evt. sammen med dit barn henvende dig til den, der er blevet bestjålet. Lad barnet forklare forløbet og aftal evt. erstatning
 • I kan evt. efterfølgende i fællesskab lave nogle klare aftaler med udgangspunkt i det skete
 • Forsøg altid at opretholde en konstruktiv og fremadrettet dialog med dit barn og de øvrige forældre

Råd til andre voksne:


Erfarer du eller hører rygter om et barn, det stjæler

 • Tag meget gerne kontakt til forældrene eller til SSP med din bekymring

 

 
 


Senest opdateret 07.08.2018 12:26 af MAMOL