Gå til sideindhold

Tyveri


Tyveri er en betegnelse for det at stjæle eller optræde som tyv. Tyveri dækker over den handling der består i uretmæssig tilegnelse af noget der tilhører en anden. I det juridiske fagsprog er tyveri et snævert begreb, nemlig den forbrydelse, der er beskrevet i den danske straffelovs § 276.

Det kan have konsekvenser, at du stjæler både for dig og det offer du måtte stjæle fra. Du kan på længere sigt få vanskeligere ved at få job, da dit tyveri i en årrække vil fremgå af din straffeattest (Se afsnit omhandlende Straffeattest). 

 

Hvad sker der, hvis du bliver taget, når du er under 15 år? 

Er du under 15 år, kan du ikke straffes på samme måde, som når du er 15 år eller derover.
I de fleste tilfælde vil du komme i kontakt med såvel politiet som kommunen. Du og dine forældre kan efterfølgende blive indkaldt til et oplysende og forebyggende møde (Bekymringssamtale) med deltagelse af politiet og måske kommunen. Hensigten med samtalen/mødet er, at du bliver bekendt med konsekvenserne af dine handlinger samt, hvad der fremadrettet kan gøres for, at det ikke sker igen (Se link om Alle handlinger har konsekvenser). 

 

Hvad sker der, hvis du bliver taget, når du er over 15 år?
Er du mellem 15 og 18 år, så får du en bøde på det dobbelte af det stjåledes værdi. Det vil sige, at hvis du har stjålet en bluse til 500 kr., får du en bøde på 1000 kr., og tyveriet kommer til at stå på din straffeattest. Her vil det fremgå i to år. Er blusen væk eller gået i stykker, skal den naturligvis også erstattes. Bøden er på mindst 500 kr.

Det skal  nævnes, at den første strafferetlige afgørelse som udgangspunkt ikke medtages på straffeattesten for unge under 18 år, men i stedet registreres som en betinget notering. En betinget notering er et væsentligt tiltag i regeringens samlede forebyggende indsats, der skal hjælpe førstegangskriminelle unge, til ikke at blive udelukket fra arbejdsmarkedet.

 

På flere arbejdspladser ses der gerne en ren straffeattest, når du søger arbejde. Det kan derfor være en begrænsende udfordring, såfremt der måtte være forhold på denne.

 

 

Råd til børn, der har stjålet:

  • Henvend dig til en voksen, du har tillid til. Det skal være en du ved, vil lytte og hjælpe. Det må meget gerne være dine forældre, din klasselærer, eller klubpædagog. Tal ud om, hvad er er sket.

Hvis du har en kammerat, der har stjålet:

  • Vær ikke fordømmende. Tal med med din kammerat om det
  • Bliv gerne enige om, hvad I sammen kan gøre for at gøre det godt igen
  • Du kan anbefale din kammerat til at tilbagelevere det stjålne
  • Hvis han/hun ønsker det, kan I sammen tale med forældre eller andre voksne, I har tillid til.

Husk at du er en god kammerat, hvis du forsøger at hjælpe din kammerat ud af problemerne.

 

Erfarer du eller hører rygter om, at dit barn har stjålet:

  • Tal med barnet om situationen. Undgå gerne at optræde fordømmende. Forsøg at finde ud af, hvad der er fakta - Har andre fx deltaget i episoden.
  • Tal gerne med de øvrige forældre, der kan have interesse i sagen
  • Du kan evt. sammen med dit barn henvende dig til den, der er blevet bestjålet. Lad barnet forklare forløbet og aftal evt. erstatning
  • I kan evt. efterfølgende i fællesskab lave nogle klare aftaler med udgangspunkt i det skete
  • Forsøg altid at opretholde en konstruktiv og fremadrettet dialog med dit barn og de øvrige forældre

 Senest opdateret 08.01.2019 12:34 af MAMOL
Apricore logo