Bestyrelse
 
bolche kursus st. merløse
Bestyrelse
Medlemsliste for UngHolbæks bestyrelse i Holbæk Kommune:   

Bestyrelsen består af 11 medlemmer:     

2 repræsentanter vælges af byrådet i det politiske bagland:
Flemming Christensen - fc@flight.dk  
Dorte Mogensen – dm@aof-danmark.dk         

2 repræsentanter vælges af byrådet efter forslag fra de stedlige organisationer med særlig interesse for ungdomsarbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter:
Jette Graves - Jette.graves@privat.dk 
DA-sidens repræsentant udtrådt pr. november 2014 og anden repræsentant ikke udpeget.

1 repræsentant vælges af byrådet efter forslag fra erhvervsskolerne i Holbæk:
Vibeke Pakkenberg - vipa@eucnvs.dk    
1 repræsentant vælges blandt dagundervisningens medarbejdere:
Henrik Fritzen – henrik.fritzen@dskif.dk  

1 repræsentant vælges af og blandt de tværgående medarbejdere:
Kaj Erik Hansen - kajh@holb.dk
1 repræsentant for Fritidsområdets medarbejdere
Søren Christensen - SHC001@politi.dk 
1 repræsentant vælges af og blandt medlemmer af Ungdomsbyrådet:
Anna Hald - annaehald@gmail.com 

1 repræsentant vælges af og blandt dagundervisningens brugere:
Linnea Louise Toftegaard - linnea-louise@toftegaard.org
1 repræsentant vælges af og blandt forældrene til elever i dagundervisningen:
Repræsentant ikke udfundet for indeværende skoleår
 
 


Senest opdateret 15.12.2014 20:31 af MBM