Gå til sideindhold
SSP / Tematikker / Mobning og chikane

Mobning og chikane

Mobning og kriminalitet

 

Nedenstående pressemeddelelse fra Dansk Center for Undervisningsmiljøs hjemmeside viser, at der i flere tilfælde, desværre er en signifikant sammenhæng mellem mobning og kriminalitet.

"Skoleelever der mobber - eller selv bliver mobbet - har større risiko for at udvikle kriminel adfærd. Desuden har elever, der er involveret i mobning, et større forbrug af alkohol, tobak og euforiserende stoffer. Det viser rapporten "Mobning i grundskolens 5.-10. klasse". Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer for Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM.

- Det er nærliggende at tro, at det kun er de elever, der mobber, som har risiko for at udvikle kriminel adfærd. Men det gælder desværre også for de elever, som selv bliver mobbet.

Rapporten viser også en sammenhæng mellem kriminalitet og mobning mellem lærere og elever. Jo, mere eleverne oplever mobning mellem lærere og elever, jo større er risikoen for, at eleverne begår noget kriminelt. Derimod har lærerne ikke direkte betydning i forhold til mobning mellem eleverne i klassen. Indirekte spiller læreren dog en meget væsentlig rolle, når det drejer sig om at forebygge mobning.

- Vi kan se, at der er en sammenhæng mellem det sociale miljø i klassen og graden af mobning. Det kan for eksempel være den kommunikation, der er mellem eleverne, den tillid eleverne har til hinanden og de interne spilleregler, som eleverne ønsker at leve op til for at have det godt med hinanden. Og én af lærerens opgaver er jo at skabe rammerne for et positivt, socialt samvær, siger Mia Malmstrøm.

"Mobning i grundskolens 5.-10. klasse" understreger behovet for at sætte ind over for mobning allerede i de små klasser.

- Når der er en stærk sammenhæng mellem mobning og kriminalitet, og en meget stærk sammenhæng mellem kriminalitet og misbrug, så må man formode at en tidlig indsats over for mobning vil begrænse udviklingen af kriminel adfærd og misbrugstendenser, siger Mia Malmstrøm.

"Mobning i grundskolens 5.-10. klasse" udspringer af udviklingsprojektet "Mobning og udvikling af kriminel adfærd - et kendetegn ved skolen?

 Senest opdateret 07.08.2018 13:07 af MAMOL
Apricore logo