Om 10Plus
 
Lokalmenu
 
Om 10Plus
10Plus på Gl. Ringstedvej i Holbæk
10Plus er et tilbud til normaltbegavede unge fra 7. til 10. klassetrin, der er udfordret på de personlige og sociale kompetencer og derfor har svært ved at inkluderes i Folkeskolen.
Et skoletilbud for unge som har brug for at gå i skole på en måde, hvor nærvær, tryghed og tæt voksenkontakt, kan være medvirkende årsager til at få motivation til at gå i skole. Vi tager udgangspunkt i de unges konkrete situation og udfordringer.
Undervisningen understøtter, at eleverne kan opnå et positivt og realistisk selvbillede inden de påbegynder uddannelse eller arbejde samt at skabe mulighed for, at de unge kan ”finde en plads” i livet og se sig selv i uddannelse.
 
Skoledagen i 10Plus starter med morgensamling og morgenmad hver dag, ligesom fælles frokost er en fast del af skoledagen
Eleverne undervises i små hold á 4-5 elever
Der undervises i dansk, engelsk, matematik, læsning, samfundsfag og valgfag
Undervisningen tager udgangspunkt i at skabe synlige mål for den enkelte elev
Nogle elever har en skoleuge, hvor erhvervspraktik fylder en til to dage
De fleste elever på 9. og 10. klassetrin tager en FP9 prøve i maj/juni
 
Vil du vide mere om 10Plus, kan du kontakte:
Afdelingsleder Jesper Kongsgaard - tlf: 72 36 43 94 - mail: jekj@holb.dk
 
 
 


Senest opdateret 12.06.2017 11:52 af JJ