Derfor har Holbæk kommune et Ungdomsbyråd
 
19146218_1307483859365270_1379784857627246315_n

Hvorfor har vi et Ungdomsbyråd, og hvad kan et Ungdomsbyråd

Formålet med Ungdomsbyrådet er, at give ungdomsdemokratiet i Holbæk Kommune et formelt og kommunalt anerkendt forum, der er demokratisk validt og som kan fungere som rådgiver for og samarbejdspartner til det RIGTIGE Byråd, hvor det er relevant.
Samtidig kan Ungdomsbyrådet give de unge en interesse for og en indsigt i, hvad demokratiet er, hvad demokratiet kan - og hvad demokratiet har af betydning for vores samfund. Det er i Ungdomsbyrådets ønske, at fremme den demokratiske deltagelse blandt unge i Holbæk Kommune.

Ungdomsbyrådets kompetence ligger især i relationen til Byråde - herunder relevante politiske udvalg.

- Ungdomsbyrådet har ret til at blive hørt, når der bliver behandlet åbne sager, der vedrører unge. 
- Ungdomsbyrådet kan sende forslag til relevante udvalg og til byrådet.
- Ungdomsbyrådet har et budget som de selv kan råde over til egne initiativer.

Således fungerer Ungdomsbyrådet både som en direkte samarbejdspartner til det etablerede voksensystem og som et selvstændigt råd der kan tage egne initiativer.

Ungdomsbyrådet er en sammensætning af frivillige unge fra hele Holbæk Kommune, som søger at tale de unges sag og ønsker. Ungdomsbyrådet arbejder ikke parti politisk igennem alle deres projekter og deres arbejde generelt.

Ungdomsbyrådet er forankret i UngHolbæk, som koordinerer Ungdomsbyrådets virke i forhold til UngHolbæk og Holbæk Kommune og servicerer Ungdomsbyrådet, dets medlemmer og dets aktiviteter.

 


Senest opdateret 06.11.2017 13:55 af PEBAK