Sommerferieaktiviteter 2019
 
Sommerferieaktiviteter 2019

ALLE kender efterhånden det lille trykte katalog med SOMMERFERIE-AKTIVITETER.

Har du/I som klub, forening el.l. lyst til at være med til at lave en aktivitet for børn og unge i sommerferien?


SÅ KOM MED TIL MØDE, Holbæk Ungdomscenter, bygning 6, Gl. Ringstedvej 32, Holbæk


ONSDAG d. 20. februar 2019 kl. 19 - 20.30


Vi byder på en kop kaffe og en snak om: 

  • Hvad er Sommerferieaktiviteter
  • Hvordan kan man være med som arrangør
  • Hvilken støtte kan I få
  • Snak med tidligere arrangører
  • Alt det lavpraktiske, spørgsmål mm

Kan I ikke deltage i mødet d. 20. februar, MEN er interesseret så send en mail til mha@holb.dk - I vil få tilsendt materiale efter mødet. AL korrespondance foregår herefter på mail.


Vel mødt på styregruppens vegne,

Pia Madsen, phm@holb.dk

Marianne Hansen, mha@holb.dk

 

 

 

 

 
 
FAKTA

SOMMERFERIEAKTIVITETER er et tilbud til alle børn og unge i Holbæk kommune fra 6 år og op til 18 år. Aktiviteterne vil finde sted i børnenes skoleferie – uge 27-32.

 

ALT HAR INTERESSE - Hvad I kan tilbyde - vi har haft mange forskellige aktiviteter bl.a. cykelløb, boldspil, kampsport, hundetræning, billedkunst, sommerskole, dans - etc.
I bestemmer selv, om I vil bruge ½, 1 eller flere dage på det. Alle kan være med.

 

KATALOG - De unge får udleveret et katalog i maj måned med ALLE de tilbud, som I foreninger, klubber, SFO'er er med til at arrangere - vi sørger for at trykke og uddele det på skolerne. Samme dag kan kataloget ses på vores hjemmeside www.ungholbaek.dk

 

UDGIFTER - I kan søge om penge til hjælp til dækning af udgifter I får ved at afholde aktiviteten – dog ikke til løn og honorarer. I har også mulighed for at lave egenbetaling. Mere herom på mødet.

Der afsættes penge til projektet, der gennemføres som en blanding mellem kommunale midler og ressourcer, private bidrag og frivillig arbejdskraft.

 

ØGET MEDLEMSTAL - Næsten alle arrangører fra tidligere år, melder efterfølgende om øget medlemstal i deres forening.

 

KORRESPONDANCE - Al korrespondance foregår på mail mellem jeres kontaktperson og os, ingen mødeaktivitet. 
Se alle de dejlige billeder fra 2018
 
Styregruppe
Cirkus Artisterier (7)
Cirkus

Sommerferieaktiviteter er et bredt udvalg af aktiviteter som klubber, foreninger og private initiativtagere i Holbæk, samt institutioner i Holbæk Kommune arrangerer - med nogle meget attraktive tilbud til børn og unge i sommerferien.

 

Styregruppen består af: 
  

Lars Andersen – Holbæk Politi

Arne Dyhrholm - Kulturformidler

Dorthe Mogensen - AOF

Mads Buus Madsen – leder UngHolbæk/Fritid & Forebyggelse

Pia Madsen - Koordinator, Ungdomsskolen

Marianne Hansen – administrativ medarbejder UngHolbæk/UngdomsskolenSenest opdateret 29.01.2019 13:00 af MHA