Sådan gik år 1 for Holbæk Ungdomsbyråd
 
DSC07637
2011 var "år 1" for Holbæk Ungdomsbyråd. På skolerne i Holbæk Kommune blev der i december 2010 valgt repræsentanter til Holbæk Ungdomsbyråd, og i januar 2011 blev det første møde gennemført med Borgmesteråbning, pressebesøg og information til de mere end 20 nye medlemmer om, hvilke muligheder der lå foran dem.

Men de unge mennesker var reelt ikke helt klar over, hvad de havde ladet sig vælge til. De første måneder var frafaldsprocenten derfor høj. Heldigvis fandt de vedholdende gradvist frem til, hvilke temaer, de ville arbejde med. Og efterhånden som de unge mennesker gik aktivt ind i diskussionerne lykkedes det at få sat flere punkter på dagsordenen i den kommunale verden.

I første halvår 2011 leverede Ungdomsbyrådet input til følgende:

* Ønske om indhold i den kommende Ungdomsklub Café på Værftet.

* Høringssvar til Holbæk Kommunes Kultur- og Fritids Politik blev udarbejdet

* Ungdomsbyrådet arbejdede med og fremlagde ved et Borgermøde på Elværket deres konkrete ønsker til indhold i kommunens udviklingsstrategi.

I det andet halvår af 2011 kom der yderligere gang i arbejdet og aktiviteterne.

* Ungdomsbyrådet gik aktivt ind i debatten om kommunens nye skolestruktur. Det førte frem til et høringssvar.

* Holbæks Borgmester Søren Kjærsgaard inviterede Ungdomsbyrådet med i DR's koncertsal for at overvære den afsluttende partilederdebat inden Folketingsvalget i september. En stor oplevelse!

* På en week-end tur senere i september fødtes idéen om at udvikle og gennemføre en event i Holbæk med fokus på ønskerne fra udviklingsstrategien.

* Sammen med politikere fra "det voksne byråd" stod Ungdomsbyrådet for en post på "Jagten 2011", hvor de i løbet af dagen fik kontakt med 400 elever fra kommunens 8.klasser. Anledningen blev brugt til at få input til kommunens kommende "Børne- og Unge Politik".

* I oktober behandlede og prioriterede Ungdomsbyrådet de mange input, og i slutningen af oktober mødtes Ungdomsbyrådet med kommunens "Udvalg for Børn" for at fremlægge og drøfte de forskellige punkter.

* I november var en lille gruppe i Nykøbing Falster til Workshop om Ungdomshuse.

* I december gennemførte Ungdomsbyrådet et Åbent møde i Ungdomsbyrådet - målrettet potentielle kandidater til Ungdomsbyrådet. Mødet blev brugt til at diskutere mulige tiltag for at mindske antallet af unge rygere i Holbæk Kommune. At det aktuelle tema kom på dagsordenen, skyldtes et konkret ønske fra borgmesterens side. Ungdomsbyrådet samlede efterfølgende konklusionerne og afleverede dem i et brev direkte til Borgmesteren.

* Efter det åbne byrådsmøde var der valg af nye repræsentanter på kommunens skoler. Det betød, at antallet af medlemmer i Holbæk Ungdomsbyråd steg fra 11 i december 2011 til 20 i januar 2012.

 


Senest opdateret 01.07.2013 10:16 af SMP