Blok istedet for klasse
 
16.08.07 037
I 10. klassecentret er der ingen almindelige klasser. Til gengæld har vi andre grupperinger, som erstatter klassen.
I første omgang bliver du en del af en "kontaktlærer-gruppe". Den består af 11-14 elever, som har fælles kontaktlærer. I mødes hver morgen for at udveksle praktiske informationer. 
Næste gruppering er "Blokken".
Vi har tre blokke med ca. 50-55 elever i hver. Man kan sige, at blokken til en vis grad erstatter klassen.  
Undervisningen i dansk, matematik og engelsk har du i din egen blok. På blokdage, på kontaktlærerdage og på introturen er det også kun elever fra din egen blok, du er sammen med.
I tilbudsfag, i værksteder og i torsdagsprojekterne er du derimod på hold med elever fra hele centret.
Vi har desuden en blok, som kaldes E-blokken. Det er en mindre gruppe, som har valgt et skoleforløb, som er mere praktisk orienteret. E-blokken er eksempelvis i praktik en stor del af undervisningstiden.
 


Senest opdateret 03.10.2016 00:04 af HF