De 4 Netværk
 
Fra virkning august 2013 har "De 7 Netværk" udgjort en væsentlig platform for SSP-teamets opgaveløsning med koordinering af SSP-samarbejdet.
De 7 Netværk udgør en række "geografiske" åbne netværk med følgende grundkonstruktion - SSP, Undomsskole, Ungdomsklubber, Transitten, Netværksklubber, kontaktpersoner til skolerne, forebyggelsesbetjente og UU - der har til fælles at arbejde med børn og unges læring, fritid og forebyggelse - se foreløbig beskrivelse i dokumentet herunder.
"De 7 netværk" følger "Læring & trivsels" områder - Holbæk by, Katrinedal, Skovvejen og Kildedam, hvilket resultere, at "de 7 netværk" nu hedder; "De 4 netværk". Der kan indefor de enkelte netværk være flere undernetværk.
 
 
276,28 KB


Senest opdateret 24.02.2017 13:01 af RCH