Gå til sideindhold

Klimasejlads

Glæd dig til næste års Klimasejlads den 21. september 2024

I Holbæk kommune har unge siden 2021 med succes sat Isefjordens bekymrende tilstand på den politiske dagsorden i form af en årlig klimasejlads på Isefjorden. 

Bag klimasejladsen står unge, som sammen med Nationalmuseet, Dansk Tang, Dansk Naturfredningsforening, HavHøst, marinbiologer, Kystliv Holbæk m.fl. sejler på fjorden og undersøger Isefjordens havbund og drøfter trusler og succeser i fjorden. 

Klimasejladserne har tydeliggjort, at vores fjord lider af iltsvind, algevækst og plantedød mange steder, og hvor man tidligere har kunne fiske er bestanden nu helt død. 

Hidtil har Klimasejladsen været med et lokalt perspektiv fra Holbæk Kommune, men da problemstillingen ikke kan isoleres til en sag for den enkelte kommune, men kræver et skærpet og fælles fokus rækker unge og politikere i Holbæk Kommune nu ud til lokalpolitikere og unge fra alle Roskilde-Isefjordskommuner. 

Forhåbningen og målet er, at Klimasejladsen i 2024 vil inspirere lokalpolitikere og unge fra alle Roskilde-Isefjordskommuner og tilskynde til dialog om vores fælles miljø- og klimaansvar.

 

KLIMASEJLADS - SAMMEN KAN VI GØRE EN FORSKEL

Klimasejladsen er med til at undersøge og sætte fokus på, hvad vi som enkelte borgere, lokalpolitikere og som kommune rent faktisk kan gøre for vores lokale miljø, og hvilken betydning det kan have i det store billede. På sidste års Klimasejlads havde vi bl.a. fokus på politiske samarbejde på tværs af Isefjordskommuner, hvilket gav god genklang og øget politisk fokus på Isefjordens dårlige tilstand. Det betyder, at vi til næste års klimasejlads i endnu større grad vil rette fokus mod det brede samarbejde på tværs af kommunegrænser eksempelvis en ”fjordalliance” Herved er klimasejladsen et glimrende eksempel på, hvor vigtige de unges stemmer er.

Fortsatte proces frem mod Klimasejladsen 2024 

 

  1. Døgnsejlads med unge fra alle Roskilde-Isefjordskommuner (april). 
    Formål: At planlægge den kommende klimasejlads september 2024 med unge på tværs af kommunegrænser og herved sikre de unges ejerskab over eventet. 
  2. Politisk Topmøde (maj). 
    Formål: At øge den politiske bevidsthed om Roskilde-Isefjordens pressede tilstand, med fokus på en eventuel Fjordalliance. Præsentation af de unges ideer fra døgnsejladsen. Derudover er det hensigten at engagere politiske kollegaer i den kommende klimasejlads, september 2024.  
  3. Klimasejlads den 21. september 2024
    Formål: At øge borgernes bevidsthed om Roskilde-Isefjordens pressede tilstand. Klimasejladsen er en Festival som byder sejlads og oplysning samt et hav af aktiviteter for alle aldre.

Vi glæder os til en hyggelig dag i klimaets tegn. 

 

De bedste Hilsner 

Holbæk Ungdomsråd, UngHavn, Maritim 10, Karen Thestrup (udvalgsformand for klima, miljø og natur) og Ole Hansen (udvalgsformand for kultur og fritid) 

 

Eventuelle spørgsmål kan stilles til: Nina Wendelboe på ninh@holb.dk  eller 7236 9624. 

 Senest opdateret 30.10.2023 15:25 af NANRD
Apricore logo